Điều Khoản Sử Dụng

4952521.jpg

Điều Khoản Sử Dụng


ĐIỀU 1: NỘI DUNG DỊCH VỤ
1.1 KAIO cung cấp dịch vụ phần mềm hỗ trợ bán hàng cho khách hàng (KH)
1.2 Quy trình cung cấp dịch vụ theo từng giai đoạn:
- Nhận yêu cầu
- Ký Hợp đồng và Thanh toán 
- Hướng dẫn cài đặt và ứng dụng phần mềm
- Hỗ trợ kỹ thuật 24/7

ĐIỀU 2: TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN CỦA KAIO
2.1. KAIO tiến hành khảo sát và xây dựng bộ Tài liệu hướng dẫn gồm chi tiết các chức năng của từng phân hệ.
2.2. KAIO cài đặt và hướng dẫn cách sử dụng phần mềm hỗ trợ bán hàng cho KH.
2.3. Phối hợp với KH tổ chức vận hành thử nghiệm, hướng dẫn phần mềm hỗ trợ bán hàng. 
2.4. Cung cấp hóa đơn tài chính hợp pháp cho KH.
2.5. Đảm bảo cài đặt, tập huấn, vận hành thử nghiệm phần mềm/dịch vụ theo đúng tiến độ đã quy định.
2.6. KAIO được quyền giới thiệu tên thương hiệu của KH trên các kênh truyền thông và mạng xã hội của bên A. 
2.7. Đảm bảo yêu cầu về kỹ thuật và hoạt động thông suốt liên tục của ứng dụng. Nhanh chóng giải quyết các khiếu nại của KH về chất lượng dịch vụ trong phạm vi trách nhiệm của KAIO trong thời gian sớm nhất, chậm nhất bảy mươi hai (72) giờ kể từ khi nhận được thông báo và KAIO phải phản hồi lại cho KH về kết quả và kế hoạch xử lý.

Kênh hỗ trợ xử lý được liệt kê như sau: email service@kaio.ai hoặc liên hệ tổng đài 0971 345 732.

ĐIỀU 3: TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN CỦA KHÁCH HÀNG (KH)
3.1. KH có trách nhiệm cung cấp miễn phí các thông tin, tài liệu về chức năng, quy trình nghiệp vụ và tạo điều kiện thuận lợi cho KAIO thực hiện công việc của mình trong phạm vi.
3.2. KH có trách nhiệm phối hợp với KAIO trong việc khảo sát, cài đặt, hướng dẫn sử dụng, và ký Biên bản kết thúc, Vận hành thử nghiệm hệ thống phần mềm hỗ trợ bán hàng và chấp nhận đưa phần mềm vào vận hành chính thức theo kế hoạch được thống nhất giữa hai bên.
3.3. Chuẩn bị đầy đủ môi trường mạng máy tính cho việc triển khai phần mềm theo lịch trình trong kế hoạch dự án đã được hai bên phê duyệt.
3.4. Xác nhận các công việc do KAIO thực hiện dựa trên các kết quả được KAIO chuyển giao theo thời gian được quy định trong kế hoạch thống nhất giữa hai bên.
3.5. Bố trí người sử dụng tham gia cùng KAIO tiến hành vận hành thử nghiệm hệ thống.
3.6. Thanh toán cho KAIO theo quy định hợp đồng.

ĐIỀU 4: THỜI GIAN SỬ DỤNG PHẦN MỀM
Thời gian sử dụng phần mềm theo hợp đồng 2 bên cùng ký kết.

ĐIỀU 5: PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN
Chi tiết tại đây
 

Get in Touch

kaio trắng copy.png

SOCIAL COMMERCE MADE EASY

KAIO.AI

 • About Us
 • Features
 • Pricing
 • News & Blog

Contact

 • Consultant
 • Instruction
 • Customer Service
 • Partnership

Support

 • Ordinance & Policy
 • Privacy Policy
 • Terms & Conditions
 • Payment

KAIO TECHNOLOGY JOINT STOCK COMPANY

L17-11, 17th Floor Vincom Cente Tower, 72 Le Thanh Ton, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City

+84 971 345 732

service@kaio.ai

Copyright © 2022 KAIO.AI. All rights reserved